Schola Černošice

ilu_scholaZpěvy, které doprovázejí bohoslužby od samého prvopočátku, se do jisté doby předávaly z mistra na bakaláře, od zpěváka ke zpěváku, od řádového bratra na věřící pouze ústně.

Teprve papež Řehoř Veliký nastolil v těchto tradicích jistý pořádek. Sjednotil je a zavedl k textům i zápisy melodií. Ne však v té podobě jak je známe dnes, tedy noty v pěti linkách, ale v podobě neumatického zápisu (ten vypadá trochu jako rozsypaný čaj). Tento zápis byl posléze doplněn i zápisem notovým, který je svým způsobem zvláštní. Jsou to pouze čtyři linky a dva různé klíče, podle kterých se určuje tónina, ve které se zpívá. Umístění klíče navíc určuje linku, na které leží tonika.

Zpěvům takto zapsaným a podle určitých pravidel zpívaným se obecně říká Gregoriánský chorál. Chorál, na rozdíl od mnoha jiných forem zpěvu, nevyžaduje školené hlasy. Ba právě naopak. Školený hlas provedení chorálu mnohdy škodí. Chorál vyžaduje trpělivost, jistou dávku hudebního sluchu, empatii s ostatními zpěváky, pokoru před textem (je latinský) a otevřenou duši. To vše je třeba neustále cvičit. Řádoví bratří to dobře věděli a cvičili dokonce několikrát denně.

To my ovšem nemůžeme. Vzhledem k ostatním povinnostem, které nás váží k tomuto světu, cvičíme pouze jedenkrát týdně. Navíc jako správní žáci Scholy Černošice (sboru zpěváků, případně zpěvaček, se říká obecně “schola”) dodržujeme i prázdniny nařízené školským zákonem. Proto pokrok v našem zpěvu je sice stabilní, zato nikoli příliš prudký. Co mnichovi trvá měsíce, u nás ve schole se měří na roky.

Kontakt

Pavel Kopačka

tel.: 731 490 383
e-mail: pkopacka@deska-sro.cz

Koncertní vystoupení

Zpěvy mešní vhodné k slavnostem, poutím i posvícením, prezentace možná pouze ve vhodných uzavřených prostorách.

  • Doba trvání: dle dohody
  • Cena: ke mši zdarma
  • Jako koncert – 5 000 Kč