Historie

Nevers, společnost historických aktivit, o.s. vzniklo v roce 2003 jako skupina historického šermu Nevers, která byla zaměřena především na studium, výuku a prezentaci historického šermu. Po počátečních krůčcích s pár členy a prvních nesmělých vystoupeních ve dvou či třech lidech se naše skupina začala rozrůstat. Od počátku je naším cílem co nejvěrnější předvedení šermu jako stylu boje – samozřejmě přizpůsobeného scéně i divákům. Aby se naše snaha ubírala správným směrem, začali jsme spolupracovat s profesionály a absolvovali jsme kurzy scéniky, divadelní techniky a kurzy školy šermu mistra italské školy.

Jelikož se objevil zájem ze strany mladších šermířů, rozběhli jsme výuku pro žáky a tak se na našich akcích mohli diváci setkat s vystoupením mladších členů, která svou vtipností a originálním pojetím překvapila nejen diváky, ale i starší část skupiny.ilu_historie

Jako nová skupina jsme pochopitelně neměli tolik příležitostí k vystupování, proto jsme v roce 2004 vstoupili na pořadatelskou stezku a uspořádali jsme první Historický jarmark kumštu a řemesel v Dobřichovicích na zámku, kde jsme prezentovali nejen naše sdružení, ale přizvali jsme i další kolegy a kamarády, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. Tak nebyl problém navázat s dalšími ročníky a udělat z našeho jarmarku tradici.

V roce 2006 se skupina historického šermu Nevers transformovala do Nevers, společnost historických aktivit, o.s. a začali jsme se věnovat dalším činnostem souvisejícím více i méně s historií nebo s uměním boje. Rozrostli jsme se o další části a odstartovali jsme Mušketýra, jenž se zabývá střelbou z předovek, luků, kuší, a v současné době se věnuje výcviku mušketýrů pro spolupráci se Zemskou hotovostí, kde doplňujeme regiment v bitvách tuzemských i zahraničních. Další součástí se stala Schola Černošice, která se zabývá zpěvem gregoriánského chorálu, potom Richelieu, což je spolek dam a dívek věnujících se všemožným technikám ručních prací, a v neposlední řadě je to Garde, kde se dámy věnují břišním tancům.

V současnosti se plně věnujeme rozvoji stávajících aktivit a snažíme se je vést k dokonalosti a oslovit tak zájemce z blízkého i dalekého okolí. Naším hlavním cílem je práce s dětmi a mládeží, a i když momentálně mládeže mnoho nemáme, věříme, že se nám novými nápady a nabídkami podaří přilákat další zájemce.